خلاصه معرفی پرسنل


بیمارستان دامپزشکی زاگرس دارای کادر مجرب و بخش های مجزا و تخصصی که شامل چهار متخصص، دو دامپزشک عمومی، دو کارشناس علوم آزمایشگاهی و...در حوزه ی دامپزشکی مشغول به فعالیت می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/09 | نظرات

خلاصه معرفی تجهیزات بیمارستان


بیمارستان دامپزشکی زاگرس با مجهزترین دستگاه ها و وسایل مورد استفاده روز اروپا و واجد استانداردهای بین المللی مشغول به کار می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/09 | نظرات

خبر روز

جراحی دست گربه ( گربه حمایتی تصادفی ) منتقل شده به بیمارستان دامپزشکی زاگرس توسط یکی از شهروندان متعهد و مسئول

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/12 | نظرات

عنوان مطلب

بیمارستان دامپزشکی زاگرس در فضایی به مساحت 1000 متر مربع در چهار طبقه ، فعالیت خود را از اردیبهشت سال 1394 آغاز نموده است

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/09 | نظرات

درباره بیمارستان

جشن یک سالگی بیمارستان در تاریخ 1395/6/12در بیمارستان دامپزشکی زاگرس با حضور پرسنل برگزار شد.
محتوای تب دوم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب سوم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب چهارم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب پنجم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب ششم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/16 | نظرات